Για να είμαστε στο κέντρο των Αποφάσεων.

Τετάρτη, 10 Αυγούστου 2016

Ενημέρωση μελών για το βασικό διεκδικητικό πλάνο του Σωματείου μας.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Σωματείου μας συνεδρίασε την προηγούμενη εβδομάδα ώστε, μετά και τις πρόσφατες εξελίξεις που προκύπτουν τόσο από την έκδοση του ΦΕΚ για τη μονιμοποίηση / ανανέωση θητείας των ΠΠΥ όσο και από συναντήσεις με θεσμικούς παράγοντες, να καταλήξει στη διαμόρφωση των βασικών διεκδικητικών αξόνων για το προσεχές μέλλον. Λαμβάνοντας πολύ σοβαρά υπ' όψιν της τους διακυρηγμένους στόχους του κλάδου μας, την διαμορφωθείσα κοινωνική και υπηρεσιακή πραγματικότητα αλλά και τις προοπτικές που διαγράφονται στο προσεχές διάστημα, κατέληξε στα εξής βασικά σημεία:
 • Καθώς διαφαίνεται πως το προσεχές διάστημα θα υπάρξει πλήθος εξελίξεων στα εργασιακά μας ζητήματα, επιβάλλεται όλοι οι συνάδελφοι να βρίσκονται σε  συνδικαλιστική εγρήγορση, ούτως ώστε να αναληφθεί έγκαιρα δράση αν και όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο.
 • Υποστηρίζουμε τη θωράκιση του θεσμού των ΠΠΥ μέσω της πλήρους εναρμόνισης των καθηκόντων τους με το μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό (και τυπικά, γιατί στην πράξη αυτό ήδη συμβαίνει), ούτως ώστε να διασφαλιστεί η εργασία των ΠΠΥ που θα ανανεωθεί η θητεία τους και δεν θα μονιμοποιηθούν.
 • Το Σωματείο μας θεωρεί πως θα πρέπει να απορροφηθούν σταδιακά οι επιλαχόντες ΠΠΥ μέσω ποσοστιαίας πρόσληψής τους για την κάλυψη των οργανικών κενών του ΠΣ με μοντέλο ανάλογο αυτού που ισχύει στην Αστυνομία για τους διαγωνισμούς των ειδικών φρουρών (εισαγωγή συγκεκριμένου ποσοστού επί θητεία προσωπικού κάθε έτος, παράλληλα με την εισαγωγή μέσω Πανελληνίων Εξετάσεων). Πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση αυτή αποτελεί η ανανέωση ισχύος της λίστας των επιλαχόντων ΠΠΥ του διαγωνισμού του 2011 για δύο επιπλέον έτη.
 • Ως προς την εξασφάλιση εργασίας για τους Συμβασιούχους το Σωματείο μας στηρίζει την εργασία τους καθ' όλο το έτος (σε 12μηνη βάση) στους τομείς της προληπτικής και κατασταλτικής δασοπυροπροστασίας, αφενός λόγω της μακροχρόνιας εμπειρίας τους στο συγκεκριμένο αντικείμενο κι αφετέρου λόγω της κατοχής από μέρους τους όλου του αναγκαίου ατομικού εξοπλισμού. Ως προς την κατεύθυνση αυτή βασικός στόχος του Σωματείου μας είναι η εξασφάλιση εργασίας του μέγιστου δυνατού ποσοστού των υφιστάμενων Συμβασιούχων Πυροσβεστών, με τρόπο που θα λαμβάνει υπ' όψιν την συλλογικά εκπεφρασμένη θέληση των Συμβασιούζων συναδέλφων, την συσσωρευμένη εμπειρία της επί 19 συνεχόμενα έτης παρουσία Συμβασιούχων Πυροσβεστών στο ΠΣ, και τη νέα  διαμορφωμένη πραγματικότητα (κοινωνική, οικονομική και υπηρεσιακή).
Επιπλέον, καθώς η αντιπυρική περίοδος βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και οι υπηρεσιακές ανάγκες είναι έτσι κι αλλιώς αυξημένες, καλούμε τις Διοικήσεις να μην διστάζουν να αξιοποιούν πλήρως Πενταετείς και Συμβασιούχους πυροσβέστες, θέτωντάς τους σε υπηρεσία κατά τις νυχτερινές και εξαιρέσιμες. Μάλιστα, το Σωματείο μας θεωρεί πως για λόγους καθαρά κοινωνικούς θα πρέπει οι Συμβασιούχοι Πυροσβέστες να προηγούνται κατά την εκτέλεση υπηρεσίας νύχτα και εξαιρέσιμες, καθόσον οι συνάδελφοι Συμβασιούχοι βρίσκοντια στην δεινότερη οικονομικά κατάσταση και έχουν άμεση ανάγκη συμπλήρωσης του πενιχρού εισοδήματός τους. Σε δεύτερο επίπεδο, καθώς σημαντικές ανάγκες αναπλήρωσης του εισοδήματός τους παρουσιάζουν και οι ΠΠΥ, οπότε καλούμε τις Διοικήσεις να εξαντλήσουν τις πιστώσεις για εξαιρέσιμη εργασία, τοποθετώντας σε Υπηρεσία ΠΠΥ και Συμβασιούχους κατά το μέγιστο επιτρεπόμενο χρονικό διάστημα.

Τέλος, θα ληφθεί δράση από το Σωματείο μας ώστε να υπάρξουν και νέες συναντήσεις με θεσμικούς παράγοντες στο προσεχές διάστημα.

Για τη Διοίκούσα Επιτροπή

Ο Πρόεδρος Γουρδουράκος Γεώργιος

Ο Γεν. Γραμματέας   Γιαννάκος Βασίλης

Ενημέρωση μελών για το βασικό διεκδικητικό πλάνο του Σωματείου μας.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Σωματείου μας συνεδρίασε την προηγούμενη εβδομάδα ώστε, μετά και τις πρόσφατες εξελίξεις που προκύπτουν τόσο από την έκδοση του ΦΕΚ για τη μονιμοποίηση / ανανέωση θητείας των ΠΠΥ όσο και από συναντήσεις με θεσμικούς παράγοντες, να καταλήξει στη διαμόρφωση των βασικών διεκδικητικών αξόνων για το προσεχές μέλλον. Λαμβάνοντας πολύ σοβαρά υπ' όψιν της τους διακυρηγμένους στόχους του κλάδου μας, την διαμορφωθείσα κοινωνική και υπηρεσιακή πραγματικότητα αλλά και τις προοπτικές που διαγράφονται στο προσεχές διάστημα, κατέληξε στα εξής βασικά σημεία:
 • Καθώς διαφαίνεται πως το προσεχές διάστημα θα υπάρξει πλήθος εξελίξεων στα εργασιακά μας ζητήματα, επιβάλλεται όλοι οι συνάδελφοι να βρίσκονται σε  συνδικαλιστική εγρήγορση, ούτως ώστε να αναληφθεί έγκαιρα δράση αν και όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο.
 • Υποστηρίζουμε τη θωράκιση του θεσμού των ΠΠΥ μέσω της πλήρους εναρμόνισης των καθηκόντων τους με το μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό (και τυπικά, γιατί στην πράξη αυτό ήδη συμβαίνει), ούτως ώστε να διασφαλιστεί η εργασία των ΠΠΥ που θα ανανεωθεί η θητεία τους και δεν θα μονιμοποιηθούν.
 • Το Σωματείο μας θεωρεί πως θα πρέπει να απορροφηθούν σταδιακά οι επιλαχόντες ΠΠΥ μέσω ποσοστιαίας πρόσληψής τους για την κάλυψη των οργανικών κενών του ΠΣ με μοντέλο ανάλογο αυτού που ισχύει στην Αστυνομία για τους διαγωνισμούς των ειδικών φρουρών (εισαγωγή συγκεκριμένου ποσοστού επί θητεία προσωπικού κάθε έτος, παράλληλα με την εισαγωγή μέσω Πανελληνίων Εξετάσεων). Πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση αυτή αποτελεί η ανανέωση ισχύος της λίστας των επιλαχόντων ΠΠΥ του διαγωνισμού του 2011 για δύο επιπλέον έτη.
 • Ως προς την εξασφάλιση εργασίας για τους Συμβασιούχους το Σωματείο μας στηρίζει την εργασία τους καθ' όλο το έτος (σε 12μηνη βάση) στους τομείς της προληπτικής και κατασταλτικής δασοπυροπροστασίας, αφενός λόγω της μακροχρόνιας εμπειρίας τους στο συγκεκριμένο αντικείμενο κι αφετέρου λόγω της κατοχής από μέρους τους όλου του αναγκαίου ατομικού εξοπλισμού. Ως προς την κατεύθυνση αυτή βασικός στόχος του Σωματείου μας είναι η εξασφάλιση εργασίας του μέγιστου δυνατού ποσοστού των υφιστάμενων Συμβασιούχων Πυροσβεστών, με τρόπο που θα λαμβάνει υπ' όψιν την συλλογικά εκπεφρασμένη θέληση των Συμβασιούζων συναδέλφων, την συσσωρευμένη εμπειρία της επί 19 συνεχόμενα έτης παρουσία Συμβασιούχων Πυροσβεστών στο ΠΣ, και τη νέα  διαμορφωμένη πραγματικότητα (κοινωνική, οικονομική και υπηρεσιακή).
Επιπλέον, καθώς η αντιπυρική περίοδος βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και οι υπηρεσιακές ανάγκες είναι έτσι κι αλλιώς αυξημένες, καλούμε τις Διοικήσεις να μην διστάζουν να αξιοποιούν πλήρως Πενταετείς και Συμβασιούχους πυροσβέστες, θέτωντάς τους σε υπηρεσία κατά τις νυχτερινές και εξαιρέσιμες. Μάλιστα, το Σωματείο μας θεωρεί πως για λόγους καθαρά κοινωνικούς θα πρέπει οι Συμβασιούχοι Πυροσβέστες να προηγούνται κατά την εκτέλεση υπηρεσίας νύχτα και εξαιρέσιμες, καθόσον οι συνάδελφοι Συμβασιούχοι βρίσκοντια στην δεινότερη οικονομικά κατάσταση και έχουν άμεση ανάγκη συμπλήρωσης του πενιχρού εισοδήματός τους. Σε δεύτερο επίπεδο, καθώς σημαντικές ανάγκες αναπλήρωσης του εισοδήματός τους παρουσιάζουν και οι ΠΠΥ, οπότε καλούμε τις Διοικήσεις να εξαντλήσουν τις πιστώσεις για εξαιρέσιμη εργασία, τοποθετώντας σε Υπηρεσία ΠΠΥ και Συμβασιούχους κατά το μέγιστο επιτρεπόμενο χρονικό διάστημα.

Τέλος, θα ληφθεί δράση από το Σωματείο μας ώστε να υπάρξουν και νέες συναντήσεις με θεσμικούς παράγοντες στο προσεχές διάστημα.

Για τη Διοίκούσα Επιτροπή

Ο Πρόεδρος                                                                          Ο Γεν. Γραμματέας
Γουρδουράκος Γεώργιος                                                     Γιαννάκος Βασίλης

Κυριακή, 22 Μαΐου 2016

Συνάντηση με το Τμήμα Σωμάτων Ασφαλείας του ΣΥΡΙΖΑ


Την Τετάρτη 18/5/2016, αντιπροσωπεία του Σωματείου μας συναντήθηκε με το Τμήμα Σωμάτων Ασφαλείας του ΣΥΡΙΖΑ. Διενεργήθηκε ένας γόνιμος διάλογος, από τον οποίο φάνηκε πως το τμήμα γνωρίζει και συμπαρίσταται σται αιτήματα του κλάδου μας. Τα στελέχη του τμήματος μας διαβεβαίωσαν πως θα σταθούν αρωγοί μας στην προσπάθειά μας για θετική έκβαση των αιτημάτων μας, διενεργώντας συναντήσεις με σειρά κυβερνητικών παραγόντων, οι οποίες αναμένονται να ενταθούν μετά το Eurogroup της 24ης Μαΐου.

Τρίτη, 12 Απριλίου 2016

Σχετικά με τα αποτελέσματα των γραπτών εξετάσεων των επιλαχόντων εξ εποχικών

Σύμφωνα με πληροφόρηση του Σωματείου μας η καθυστέρηση στην έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων των γραπτών εξετάσεων των επιλαχόντων εξ εποχικών οφείλεται στην ύπαρξη αρκετών ισοβαθμούντων.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες η έκδοση των οριστικων αποτελεσμάτων αναμένεται στο άμεσο προσεχές διάστημα.

Σάββατο, 2 Απριλίου 2016

Σε συνέχεια των επαφών του Σωματείου μας με τη νέα Ηγεασία του ΠΣ, συναντηθήκαμε την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2016 με τον Υπαρχηγό Διοικητικής Υποστήριξης του ΠΣ κ Καπέλιο Βασίλειο.

Η συνάντηση διεξήχθη σε πολύ θετικό κλίμα. Ο κ Υπαρχηγός είναι γνώστης όλων των θεμάτων που απασχολούν τον κλάδο μας, ενώ και οι απόψεις του για την επίλυσή τους ταυτίζονται σε μεγάλο βαθμό με το διεκδικητικό μας πλαίσιο.

Όσον αφορά στην πρόσληψη των συμβασιούχων συναδέλφων, ο κ Υπαρχηγός μας επιβεβαίωσε πως μέχρι στιγμής έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες από πλευράς της Υπηρεσίας. Επίσης, εκτιμά πως σύντομα θα διευθετηθεί το ζήτημα του καθηκοντολογίου, ενώ θα ξεκινήσουν και οι διαδικασίες για την μονιμοποίηση των ΠΠΥ.

Η συνάντηση με τον κ Υπαρχηγό επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τη διάθεση καλής συνεργασίας που επιδιώκει η Υπηρεσία. Ευελπιστούμε αυτό να αποτυπωθεί εμπράκτως όταν και αν προκύψει ανάγκη επίλυσης επιμέρους ζητημάτων.

Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2016

Υπεγράφη η Π.Υ.Σ. για τους Συμβασιούχους

Σύμφωνα με αξιόπιστες πληροφορίες του Σωματείου μας, υπεγράφη εχθές η Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (Π.Υ.Σ.) για την πρόσληψη για φέτος των Συμβασιούχων Πυροσβεστών.

Επίκαιρη ερώτηση του ΚΚΕ για ζήτήματα που αφορούν στο ΠΣ και Συμβασιούχους & ΠΠΥ.

Κοινοβουλευτική Ομάδα

Λεωφ. Ηρακλείου 145, 14231 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ,
τηλ.: 2102592213, 2102592105, 2102592258, fax: 2102592097
e-mail: ko@vouli.kke.gr, http://www.kke.gr
Γραφεία Βουλής: 2103708168, 2103708169, fax: 2103707410


ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Θέμα: Προετοιμασία και μέτρα για την αντιπυρική περίοδο.

Σχεδόν ένας μήνας έχει απομείνει μέχρι την έναρξη της νέας αντιπυρικής περιόδου και με ανησυχία διαπιστώνουμε ότι οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, η Δασική Υπηρεσία και το Πυροσβεστικό Σώμα, βρίσκονται σε δυσμενή θέση σχετικά με την ολοκληρωμένη προετοιμασία για την προστασία της δασοπροστασίας, της διαχείρισης των δασικών οικοσυστημάτων, της συνολικής προστασίας της λαϊκής περιουσίας.
Η κυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α – ΑΝ.ΕΛ, διατηρεί τη γύμνια του αστικού κράτους, όταν πρόκειται για τις λαϊκές ανάγκες, την προστασία της λαϊκής κατοικίας, του ευρύτερου περιβάλλοντος και των δασών. Στο βωμό της δημοσιονομικής προσαρμογής αφήνει για άλλη μια φορά απροστάτευτα τα Δάση, μειώνει ακόμη περισσότερο τις δαπάνες στο Κρατικό Προϋπολογισμό, διατηρεί τις μεγάλες ελλείψεις σε προσωπικό στις υπηρεσίες πρόληψης.
Υλοποιεί την παραπέρα εμπορευματοποίηση και ιδιωτικοποίηση της δασικής γης, την ενίσχυση της εισόδου των μονοπωλιακών επιχειρηματικών ομίλων στα Δασικά Οικοσυστήματα. Συνεχίζει την αντιδασική πολιτική των κυβερνήσεων της Ν.Δ και του ΠΑ.ΣΟ.Κ στο πλαίσιο των κατευθύνσεων της Ε.Ε που έχει ως στρατηγική «την προσαρμογή των δασών στην οικονομία της αγοράς». Διατηρεί όλους τους δασοκτόνους νόμους και τις σχετικές διατάξεις.
Αυτό είναι το υπόβαθρο που καθορίζει διαχρονικά την πολιτική γης και περιβάλλοντος των αστικών κυβερνήσεων αλλά και η βασική αιτία για την κατάσταση που διαμορφώνεται.
Στο Πυροσβεστικό Σώμα συνεχίζεται η απαράδεκτη ύπαρξη τριών κατηγοριών υπαλλήλων με διαφορετικά εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Εξακολουθούν να είναι οξυμμένες οι ελλείψεις σε υλικοτεχνικές υποδομές. Συρρικνώνονται ακόμη περισσότερο οι δαπάνες. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες και ενώ απαιτείται σχεδιασμός για την ενίσχυση του Πυροσβεστικού Σώματος, η νομοθεσία δίνει τη δυνατότητα στην κυβέρνηση να συγχωνεύει ή να καταργεί πυροσβεστικούς σταθμούς και κλιμάκια, να τα μετατρέπει σε εποχικά ή εθελοντικά.
Παράλληλα εκχωρούνται αρμοδιότητες πυρόσβεσης στην Τοπική Διοίκηση με συνέπεια τη διαφοροποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών πυρασφάλειας και πυρόσβεσης, με επιβάρυνση των Δημοτικών Προϋπολογισμών για την κάλυψη της λειτουργίας των εξόδων των Δημοτικών Κλιμακίων.
Δεν αρκούν οι φιλότιμες, οι υπεράνθρωπες προσπάθειες που καταβάλει το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος κάθε χρόνο για να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες που υπάρχουν και οφείλονται αποκλειστικά στην εφαρμογή της αντιλαϊκής πολιτικής και των περικοπών στο Πυροσβεστικό Σώμα.
Η κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ με το νόμο 3938/11 συρρίκνωσε τη δύναμη του Πυροσβεστικού Σώματος κατά το 1/3 με την κατάργηση 4.000 χιλιάδων οργανικών θέσεων του προσωπικού. Την ήδη πετσοκομμένη αριθμητική δύναμη του προσωπικού επιδείνωσε η αποχώρηση 1.000 πυροσβεστών την τριετία 2011-2013 λόγω συνταξιοδότησης. Η αριθμητική εξέλιξη του μόνιμου προσωπικού της πυροσβεστικής είναι φθίνουσα με την ταυτόχρονη επέκταση συμβάσεων προσωπικού ορισμένου χρόνου και με διαφορετικά εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα.
Η κατανομή των πιστώσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού του Πυροσβεστικού Σώματος για έκτη συνεχή χρονιά παραμένει σε χαμηλά επίπεδα. Οι δαπάνες των προϋπολογισμών για το 2015 και το 2016 είναι στο ίδιο επίπεδο, ύψους 369.000.000 εκατομμυρίων ευρώ. Εξακολουθεί να παραμένει η διαφορά των 130.000.000 εκατομμυρίων ευρώ που έχει παγιωθεί με την περικοπή των δαπανών που έγινε μετά το 2009, όταν οι δαπάνες του Τακτικού Προϋπολογισμού για το Πυροσβεστικό Σώμα ήταν 500.000.000 εκατομμύρια ευρώ.
Πιο αναλυτικά σχετικά με την κατανομή πιστώσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού του Πυροσβεστικού Σώματος για το 2016 διαπιστώνουμε ότι:
Οι μισθολογικές δαπάνες παρουσιάζουν μείωση για το 2016 και προβλέπονται στα 291.857.000 εκατομμύρια ευρώ ενώ το 2015 ήταν 292.026.502 εκατ. ευρώ. Επίσης για τις πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές για το 2016 προβλέπονται δαπάνες 24.620.000 εκατ. ευρώ ενώ το 2015 ήταν 24.950.000 εκατ. ευρώ.
Ακόμη παραπέρα μείωση σημειώνουν οι προβλεπόμενες δαπάνες για τους πενταετούς θητείας και τους εποχικούς πυροσβέστες. Πιο συγκεκριμένα ενώ το έτος 2012 οι δαπάνες ήταν 64.600.000 εκατ. ευρώ, για το έτος 2015 μειώθηκαν στα 58.000.000 εκατ. ευρώ και για το έτος 2016 παρουσιάζουν ακόμη μεγαλύτερη μείωση και προβλέπεται να φθάσουν στα 53.402.000 εκατ. ευρώ. Η διαφορά των δαπανών για τους πενταετούς θητείας και για τους εποχικούς πυροσβέστες ανάμεσα στο έτος 2012 και το 2016 είναι στα 11.000.000 εκατ. ευρώ.
Η συνεχής μείωση των δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού επιβεβαιώνει την εκτίμησή μας ότι η κυβέρνηση συρρικνώνει το μόνιμο προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος και επεκτείνει τον αριθμό του προσωπικού με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Επιπρόσθετα και όπως δήλωσε και ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών η κυβέρνηση το πρώτο εξάμηνο του 2016 θα εξετάσει από μηδενική βάση το θέμα των ειδικών μισθολογίων, όχι μόνο των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, αλλά συνολικά των ειδικών μισθολογίων.
Η κυβέρνηση έλεγε ψέματα όταν υποσχόταν ότι θα υλοποιήσει το αίτημα του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος για την ομογενοποίησή του. Παρά τις μεγάλες ελλείψεις που υπάρχουν στο προσωπικό, δεν έχει προβεί στη μονιμοποίηση των πυροσβεστών Πενταετούς Θητείας, που πληρούν τις προϋποθέσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Ωστόσο με το σταγονόμετρο εφαρμόζει τις διατάξεις του Νόμου 3938/2011, για την πρόσληψη των επιλαχόντων πυροσβεστών Πενταετούς Θητείας. Με πρόσφατη απόφασή της διορίζονται στο Πυροσβεστικό Σώμα το Μάρτη 2016, μόνο 140 επιλαχόντες πυροσβέστες και αυτοί, ως πενταετούς υποχρέωσης, μπροστά στο μεγάλο αριθμό των αποχωρήσεων που έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια.
Η Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης της Πυροσβεστικής Ακαδημίας έχει διακόψει τη λειτουργία της, από το 2014, με συνέπεια την μη υλοποίηση προγραμμάτων σχετικά με την μετεκπαίδευση – επιμόρφωση των αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος.
Σήμερα είναι επιτακτική ανάγκη να εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις ολοκληρωμένης προστασίας από κάθε είδους καταπατητές και διαχείρισης των δασικών οικοσυστημάτων με αποκλειστική ευθύνη του κράτους. Να καταργηθούν τώρα όλοι οι δασοκτόνοι νόμοι και οι σχετικές διατάξεις.
Είναι απολύτως απαραίτητη η αύξηση του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος και της Δασικής Υπηρεσίας. Να τελειώσει το απαράδεκτο καθεστώς της κατηγοριοποίησης του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος με τη μονιμοποίησή του και την πρόσληψη με σταθερές και μόνιμες σχέσεις προσωπικού όλων των βαθμίδων, επιστημονικού, τεχνολογικού και εργατοτεχνικού, με την κατάλληλη εκπαίδευση.
Να διατεθούν όλα τα απαραίτητα κονδύλια από τον κρατικό προϋπολογισμό έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλα τα υλικοτεχνικά μέσα και υποδομές για την παροχή των πυροσβεστικών υπηρεσιών.

Ερωτώνται οι κ. Υπουργοί, τι μέτρα προτίθεται να πάρει η κυβέρνηση ώστε:
 1. Να γίνουν οι αναγκαίες προσλήψεις προσωπικού με μόνιμες και σταθερές σχέσεις στο Πυροσβεστικό Σώμα και τη Δασική Υπηρεσία στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης και προστασίας των δασικών οικοσυστημάτων.
 2. Να καταργήσει το απαράδεκτο καθεστώς υπαλλήλων με διαφορετικές σχέσεις στην υπηρεσία, καθιερώνοντας σταθερές και μόνιμες σχέσεις για όλο το προσωπικό.
 3. Να εξασφαλίσει όλα τα απαραίτητα κονδύλια από τον κρατικό προϋπολογισμό για την κάλυψη όλων των αναγκών της νέας αντιπυρικής περιόδου.


Οι Βουλευτές

Διαμάντω Μανωλάκου
Σάκης Βαρδαλής
Νίκος Καραθανασόπουλος
Χρήστος Κατσώτης
Γιώργος Λαμπρούλης
Μανώλης Συντυχάκης
Σταύρος Τάσσος